Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

MouthGuard spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin MouthGuard als portal fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan MouthGuard niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. MouthGuard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

MouthGuard bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van MouthGuard worden gehost. MouthGuard is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. MouthGuard geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, prijzen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kan je mailen naar: [email protected].

Shock Doctor, Tap Out, Brain Pad, Pro Lock, Zeltek, MouthGuard.nl, OPRO, Lab System logos are copyright of their respective owners. MouthGuard.nl does not claim rights for these logos.